2. septembra

18:00KONKATEDRÁLA
Otváracia sv. omša s o. arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom spojená s odovzdávaním misijných krížov.

4. septembra

19:00KONKATEDRÁLA
Nový človek v novom meste”  – Hudba: Martin Husovský. Aaranžmán: Adrián Harvan. Projekt je podporený PSK.

5. septembra

16:00KATOLÍCKY KRUH
Stretnutie s rozvedenými – Mons. Peter Holec

20:00DIVADLO VIOLA
Predstavenie “Udri pastiera” – Fragmenty zo života bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča
Lístok si môžete zakúpiť na stránke www.violapresov.sk v časti Program a vstupenky. Vstupné je 10€.

1. – 10. septembra

NÁMESTIE PRED KONKATEDRÁLOU
Výstava fotografií z minulých misií

7. septembra

20:00KATOLÍCKY KRUH
Nádvorie hľadajúcich – moderujú Marek Varga a Martin Harčár

9. septembra

19:00KONKATEDRÁLA
B. Herstek: Lauda “Mária pod krížom”

20:00M ARÉNA
Stretnutie mladých – večer chvál a modlitby za mesto

11. septembra

10:00NÁMESTIE PRED KONKATEDRÁLOU
Slávnostná sv. omša s o. biskupom Mons. Marekom Forgáčom