Príhovor dekana

Byť s Kristom pri Bohu, modliť sa a konať dobro

„Misie? Tak to je vždy veľká výzva.“ Tak mi povedal jeden redaktor pri jednom rozhovore. Osobne sa mi to nezdá, žeby misie mali byť niečím výnimočným. Veď misie, misia, sa viaže na každý deň, na každého pokrsteného, na kňaza i laika. Misia je niečo permanentné a samozrejmé. S misiou sa končí každá sv. omša. Tak nás prepustí kňaz či diakon: Choďte  v mene Božom. Ite missa este. Choďte po každom prepustení s misiou od Krista, byť jeho svedkom v tomto svete. Z tohto podstatného pohľadu sa mi teda nezdá, žeby misie mali byť niečo výnimočné.

Na druhej strane však treba jasne povedať aj niečo iné. Raz za čas my ľudia, potrebujeme nejaký silný impulz, aby sme sa prebrali. Prebrali zo zabehnutého aj duchovného spôsobu života, zo stereotypu, z rutiny a nanovo v sebe našli „prvotnú lásku vo viere.“ Preto je úlohou misií byť takým impulzom, veď od tých posledných ubehlo už desať rokov.

Vyjsť na kopec našej Prešovskej Kalvárie, na tú našu prešovskú akropolu, ako ju mnohí nazývame, pozrieť sa na kríž, či zájsť do kostola Sv. Kríža, či len pozrieť z kopca na mesto, v nás musí vyvolávať emóciu. Preto mi napadlo, nech bude Kalvária centrom týchto misií. Veríme, že motto „Ave crux spes unica“ ktoré je dominantným nápisom na kupole kostola, sa stane pre nás takým impulzom. Pichnutím do srdca a prebudením v živote viery. Na  našej Kalvárií, ktorá sa popri kostoloch, kaplnkách ale aj ulici, stáva pre tieto misie centrom, sa môže toto všetko stať. Nech sa z tohto miesta rozlieha na celé mesto posolstvo evanjelia,  ktoré je posolstvom lásky k Bohu a k blížnemu.  

Nech sa za naše dielo prihovára Nebeská Matka,  Sv. Ondrej, Sv. Jozef, ale aj patróni našich farností. My, všetci sa už teraz môžeme a máme modliť za dielo Prešovských misii.

Pane, požehnaj nám!

Jozef DRONZEK, dekan

This Post Has One Comment

  1. Nika

    Misie pre mesto.. Krásna myšlienka, ktorá bude zrealizovaná, a na ktorú sa už teraz tešíme. Myslím si, že misie sú v Cirkvi veľmi potrebné pre všetkých kresťanov, a zvlášť v tejto hektickej a covidovej dobe, keď sa zdá, že sa stráca nádej a zhasína nadšenie pre Božie veci. Preto je potrebné obrátenie sŕdc ľudí. Určite to bude požehnaný čas, ktorí prinesie svoje duchovné ovocie. Vďaka pán dekan za Vašu starostlivosť o duše. Za to, že sa snažíte robiť pre Cirkev a všetkých ľudí dobrej vôle povzbudenie vo viere, nádeji a láske. Nech Vám Pán Boh pomáha. Heslo misií “ Ave crux spes unica“, nech sa naplní.
    Pripravené témy budú určite obohacujúce ducha. Verím, že Pán Boh požehná už teraz ten čas a kňazov, ktorí to pripravujú a zrealizujú, lebo je to náročná práca, ktorú mnohí nevedia oceniť. Nech misie sú už teraz a budú pre všetkých zúčastnených veľkým požehnaním. Pán Boh zaplať.

Pridaj komentár