Príhovor arcibiskupa

Misie boli vždy vynikajúcou príležitosťou na duchovnú obnovu farnosti. Popri kostoloch boli postavené pamätné drevené kríže, ktoré pripomínali dátumy posledných misií.

Duchovným ovocím misií by malo byť oživenie farského spoločenstva, v ktorom veriaci po rôznych impulzoch zo strany prednášajúcich pociťujú pozitívne zmeny a premeny v myslení a konaní.

Do životov mnohých sa po farských misiách vracia pokoj, zmierenie, odpustenie a konsolidácia narušených vzťahov. Misie môžu zachrániť nejednu rodinu pred rozpadom, upokoja situáciu a dialóg v rodinách. Jednoducho, Ježiš Kristus sa stáva viditeľnejším v srdciach a skutkoch.

Tentoraz sa misie budú konať v každej farnosti v rámci celého mesta Prešov. Každú jednu prešovskú farnosť si zoberú na starosť kňazi z iného rehoľného spoločenstva. Sila pôsobenia Božej lásky sa tak vyleje na celé mesto naraz v jednom čase. Už vopred ďakujem komunitám kňazov rehoľníkov, ktorí pripravujú i zrealizujú celomestské prešovské misie, žehnám im a vkladám ich do svojich modlitieb.

Zo srdca vyprosujem všetkým zúčastneným veriacim, ako aj domácim duchovným otcom i samotným exercitátorom, veľa hodnotných chvíľ bohatých na Božiu milosť a milosrdenstvo!

S požehnaním

+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup

Pridaj komentár