O misiách

text

 

 
 

 

 

Svedectvá

Prešovské misie 2012:

  1. Celé misie od začiatku sú niečím pre mňa výnimočným. Verím, že aj pre mnohých iných. Keď začali žalmoví bubeníci zvolávať požehnanie na mesto Prešov, zatiahnutá tmavá obloha sa nad priestranstvom zázračne roztiahla, bolo vidieť krásne modré nebo a do toho žiariace zapadajúce slnko. Božie slovo a mnohé misijné kázne vo mne nanovo obnovovali lásku k Bohu a upevňovali dôveru v Neho. V hale na Baštovej ulici som zažia niečo nádherné. Mladí svedčili pre mladých. Aj moja najmladšia dcéra. Prvýkrát som ju počula svedčiť. Som rozvedená matka žijúca v odluke od manžela. Máme štyri deti a naša rodina sa rozpadla po 24 rokoch. Náš spoločný dom bol sčasti stavaný na piesku. Bolo to pre nás veľmi bolestivé obdobie, ktoré mne aj deťom zanechalo krvácajúce rany na duši… Kto to zažil, veľmi dobre vie, o čom hovorím. Keď svedčila o tom, ako jej Boh pomáha a uzdravil jej boľavé srdce, že dokázala svojmu otcovi odpustiť a dokáže sa s ním rozprávať v slobode o všetkom, plakala som. Plakala som od radosti. Túžila som, aby naše deti dokázali otcovi odpustiť. Mnohokrát sa rozhodujem vo svojej duši nanovo mu odpúšťať, lebo je to ťažké, ale nie nemožné. Verím, že celá naša rodina bude raz uzdravená úplne aj náš ocko a nejak tak vnútri vnímam, že Boh si na to použije práve naše deti a najmä tú najmladšiu. Plač trval krátko, lebo ho vystriedala radosť a úžas, ako si Boh naše deti vedie v láske a cez ich svedectvá volá a privádza k láske a odpúšťaniu mnohých ďalších…
  2. Zažila som veľa pekných stretnutí… Naozaj bolo všade niečo cítiť vo vzduchu…milosť misií… V pondelok programy v školách dopadli nad očakávania. Na gymnáziu dopoludnia sme boli milo prijatí. Popoludní sme čakali, že na 7. hodinu na štátnej škole skoro nik zo študentov nepríde po vyučovaní… Na naše prekvapenie bolo tam asi 6 plných tried. Po každom vstupe potlesk. Až na malé výnimky všetci počúvali a boli vďační. Úžasne sa mi slúžilo s najlepším misijným tímom aký som na prešovských misiách kedy mala. V utorok večer na VŠ internáte nádherná atmosféra počas programu pri delení sa kerygmou a svedectvami. Po výzve – prijatie Krista za svojho Pána a Spasiteľa a veľmi silné modlitby príhovoru za viacerých študentov. Streda – nádherný čas na škole, kde učím – moje študentky počas misijného programu ma veľmi potešili – som na Vás hrdá !!! Popoludní – plné námestie mladých pred ľudovou bankou …Prešov patrí Ježišovi!!! Jedno dospelé dievča sa prišlo spýtať ako sa môže dať pokrstiť, tak sme sa dohodli ,že sa po misiách stretneme a viac porozprávame…. Večer opäť na VŠ – pekný čas po sv. omši. Piatok – ja som totálne prechladnutá a prinášam zástupnú obetu…..ale stalo to za to a oplatilo sa! Mám viacero spätných kladných väzieb. Ľudia mi píšu, volajú, ďakujú … Nech sa Pán oslávi ešte viac v mojom srdci a v živote mnohých Prešovčanov!
    Sr.Helena Torkošová, OSF
 
 

Príhovory

Príhovor o. Marcina Bajdu, RCJ

Drahé sestry a bratia v Prešove, Každý z nás má svojím spôsobom zranené alebo choré srdce, niekedy pre životné skúsenosti, inokedy pre vlastné nedostatky alebo hriechy. Zároveň v sebe nosíme mnoho túžob, snov. Chceli by sme byť šťastnejší, viac milovať, ľahšie odpúšťať, byť vernejší, viac veriť a dôverovať a predovšetkým porozumieť sami sebe. Misie sú ...
Read More

Príhovor dekana

rozhovor s dekanom Prešova: Byť s Kristom pri Bohu, modliť sa a konať dobro „Misie? Tak to je vždy veľká výzva.“ Tak mi povedal jeden redaktor pri jednom rozhovore. Osobne sa mi to nezdá, žeby misie mali byť niečím výnimočným. Veď misie, misia, sa viaže na každý deň, na každého pokrsteného, na kňaza i laika. Misia je niečo permanentné a samozrejmé. S misiou sa končí každá sv. omša. Tak nás prepustí kňaz či diakon: Choďte v mene Božom. Ite missa este. Choďte po každom prepustení s misiou od Krista, byť jeho svedkom v tomto svete. Z tohto podstatného pohľadu sa mi teda nezdá, žeby misie mali byť niečo výnimočné. ...
Read More

Príhovor arcibiskupa

Misie boli vždy vynikajúcou príležitosťou na duchovnú obnovu farnosti. Popri kostoloch boli postavené pamätné drevené kríže, ktoré pripomínali dátumy posledných misií. Duchovným ovocím misií by malo byť oživenie farského spoločenstva, v ktorom veriaci po rôznych impulzoch zo strany prednášajúcich pociťujú pozitívne zmeny a premeny v myslení a konaní. Do životov mnohých sa po farských misiách vracia pokoj, zmierenie, odpustenie a konsolidácia narušených vzťahov. Misie môžu zachrániť nejednu rodinu pred rozpadom, upokoja situáciu a dialóg v rodinách. Jednoducho, Ježiš Kristus sa stáva viditeľnejším v srdciach a skutkoch. ...
Read More

Rozhovory

text