Misie

Príhovor dekana

Byť s Kristom pri Bohu, modliť sa a konať dobro

„Misie? Tak to je vždy veľká výzva.“ Tak mi povedal jeden redaktor pri jednom rozhovore. Osobne sa mi to nezdá, žeby misie mali byť niečím výnimočným. Veď misie, misia, sa viaže na každý deň, na každého pokrsteného, na kňaza i laika. Misia je niečo permanentné a samozrejmé. S misiou sa končí každá sv. omša. Tak nás prepustí kňaz či diakon: Choďte  v mene Božom. Ite missa este. Choďte po každom prepustení s misiou od Krista, byť jeho svedkom v tomto svete. Z tohto podstatného pohľadu sa mi teda nezdá, žeby misie mali byť niečo výnimočné.

Na druhej strane však treba jasne povedať aj niečo iné. Raz za čas my ľudia, potrebujeme nejaký silný impulz, aby sme sa prebrali. Prebrali zo zabehnutého aj duchovného spôsobu života, zo stereotypu, z rutiny a nanovo v sebe našli „prvotnú lásku vo viere.“ Preto je úlohou misií byť takým impulzom, veď od tých posledných ubehlo už desať rokov.

Vyjsť na kopec našej Prešovskej Kalvárie, na tú našu prešovskú akropolu, ako ju mnohí nazývame, pozrieť sa na kríž, či zájsť do kostola Sv. Kríža, či len pozrieť z kopca na mesto, v nás musí vyvolávať emóciu. Preto mi napadlo, nech bude Kalvária centrom týchto misií. Veríme, že motto „Ave crux spes unica“ ktoré je dominantným nápisom na kupole kostola, sa stane pre nás takým impulzom. Pichnutím do srdca a prebudením v živote viery. Na  našej Kalvárií, ktorá sa popri kostoloch, kaplnkách ale aj ulici, stáva pre tieto misie centrom, sa môže toto všetko stať. Nech sa z tohto miesta rozlieha na celé mesto posolstvo evanjelia,  ktoré je posolstvom lásky k Bohu a k blížnemu.  

Nech sa za naše dielo prihovára Nebeská Matka,  Sv. Ondrej, Sv. Jozef, ale aj patróni našich farností. My, všetci sa už teraz môžeme a máme modliť za dielo Prešovských misii.

Pane, požehnaj nám!

Jozef DRONZEK, dekan

Príhovor arcibiskupa

Misie boli vždy vynikajúcou príležitosťou na duchovnú obnovu farnosti. Popri kostoloch boli postavené pamätné drevené kríže, ktoré pripomínali dátumy posledných misií.

Duchovným ovocím misií by malo byť oživenie farského spoločenstva, v ktorom veriaci po rôznych impulzoch zo strany prednášajúcich pociťujú pozitívne zmeny a premeny v myslení a konaní.

Do životov mnohých sa po farských misiách vracia pokoj, zmierenie, odpustenie a konsolidácia narušených vzťahov. Misie môžu zachrániť nejednu rodinu pred rozpadom, upokoja situáciu a dialóg v rodinách. Jednoducho, Ježiš Kristus sa stáva viditeľnejším v srdciach a skutkoch.

Tentoraz sa misie budú konať v každej farnosti v rámci celého mesta Prešov. Každú jednu prešovskú farnosť si zoberú na starosť kňazi z iného rehoľného spoločenstva. Sila pôsobenia Božej lásky sa tak vyleje na celé mesto naraz v jednom čase. Už vopred ďakujem komunitám kňazov rehoľníkov, ktorí pripravujú i zrealizujú celomestské prešovské misie, žehnám im a vkladám ich do svojich modlitieb.

Zo srdca vyprosujem všetkým zúčastneným veriacim, ako aj domácim duchovným otcom i samotným exercitátorom, veľa hodnotných chvíľ bohatých na Božiu milosť a milosrdenstvo!

S požehnaním

+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup

Pridaj komentár