Kontakty

Kontaktná osoba

tel. číslo : ​

e-mail :

Kontaktná osoba

tel. číslo :

e-mail :

Kontaktná osoba

tel. číslo :

e-mail :

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

Hlavná 81, Prešov