Príhovor o. Marcina Bajdu, RCJ

Drahé sestry a bratia v Prešove,

Každý z nás má svojím spôsobom zranené alebo choré srdce, niekedy pre životné skúsenosti, inokedy pre vlastné nedostatky alebo hriechy. Zároveň v sebe nosíme mnoho túžob, snov. Chceli by sme byť šťastnejší, viac milovať, ľahšie odpúšťať, byť vernejší, viac veriť a dôverovať a predovšetkým porozumieť sami sebe. Misie sú príležitosťou, aby sa v nás tieto dobré túžby naplnili.

V mene kňazov našej rehole RCJ, by som vás chcel pozvať na misie, ktoré sa budú konať v meste Prešov v mesiaci september tohto roku. Misie s mottom „Ave crux, spes unica“ sú pozvaním zveriť svoje srdce Pánu Bohu. V kríži budeme spoločne hľadať pomoc a uzdravenie. Prítomnosť relikvií Svätého kríža bude svedectvom našej modlitby a rozjímania.

Povzbudzujem vás, aby ste sa oboznámili s programom misií a srdečne vás pozývam a povzbudzujem, aby ste sa pokúsili osloviť aj ostatných. Zdieľajte túto udalosť v rozhovoroch, textových správach a na sociálnych sieťach. Nech sa evanjelium kríža dostane ku každému. Vyprosujte požehnané ovocie misie vo svojich osobných modlitbách a modlitbách spoločenstva.  

S pozdravom a v modlitbe Marci Bajda,  predstavený rehole RCJ na Slovensku

(preklad  Jozef Dronzek)

Pridaj komentár