Svedectvá z predošlých misií

Celé misie od začiatku sú niečím pre mňa výnimočným. Verím, že aj pre mnohých iných. Keď začali žalmoví bubeníci zvolávať požehnanie na mesto Prešov, zatiahnutá tmavá obloha sa nad priestranstvom zázračne roztiahla, bolo vidieť krásne modré nebo a do toho žiariace zapadajúce slnko. Božie slovo a mnohé misijné kázne vo mne nanovo obnovovali lásku k Bohu a upevňovali dôveru v Neho. V hale na Baštovej ulici som zažia niečo nádherné. Mladí svedčili pre mladých. Aj moja najmladšia dcéra. Prvýkrát som ju počula svedčiť. Som rozvedená matka žijúca v odluke od manžela. Máme štyri deti a naša rodina sa rozpadla po 24 rokoch. Náš spoločný dom bol sčasti stavaný na piesku. Bolo to pre nás veľmi bolestivé obdobie, ktoré mne aj deťom zanechalo krvácajúce rany na duši… Kto to zažil, veľmi dobre vie, o čom hovorím. Keď svedčila o tom, ako jej Boh pomáha a uzdravil jej boľavé srdce, že dokázala svojmu otcovi odpustiť a dokáže sa s ním rozprávať v slobode o všetkom, plakala som. Plakala som od radosti. Túžila som, aby naše deti dokázali otcovi odpustiť.

Continue ReadingSvedectvá z predošlých misií

Príhovor arcibiskupa

Misie boli vždy vynikajúcou príležitosťou na duchovnú obnovu farnosti. Popri kostoloch boli postavené pamätné drevené kríže, ktoré pripomínali dátumy posledných misií. Duchovným ovocím misií by malo byť oživenie farského spoločenstva, v ktorom veriaci po rôznych impulzoch zo strany prednášajúcich pociťujú pozitívne zmeny a premeny v myslení a konaní. Do životov mnohých sa po farských misiách vracia pokoj, zmierenie, odpustenie a konsolidácia narušených vzťahov. Misie môžu zachrániť nejednu rodinu pred rozpadom, upokoja situáciu a dialóg v rodinách. Jednoducho, Ježiš Kristus sa stáva viditeľnejším v srdciach a skutkoch.

Continue ReadingPríhovor arcibiskupa

Rozhovor o misiách s P. Michalom Zamkovským, CSsR

Rozhovor o pripravovaných misiách v našom meste s vedúcim misijného tímu redemptoristov P. ThLic Michalom Zamkovským, CSsR Čo sú misie a aký je ich cieľ? Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus. Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne špecifické programy ohlasovania evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie pripravované v tejto farnosti (meste). Na základe pozvania kňaza prichádza do farnosti na osem dní skupina rehoľníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa zainteresovaných so živým Bohom. Podstatou ľudových misii je teda možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom misii je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť o tom, že je to možné, lebo čas misii je vďaka modlitbám mnohých, mimoriadny a milostivý čas na obrátenie.

Continue ReadingRozhovor o misiách s P. Michalom Zamkovským, CSsR

Misie

Byť s Kristom pri Bohu, modliť sa a konať dobro „Misie? Tak to je vždy veľká výzva.“ Tak mi povedal jeden redaktor pri jednom rozhovore. Osobne sa mi to nezdá, žeby misie mali byť niečím výnimočným. Veď misie, misia, sa viaže na každý deň, na každého pokrsteného, na kňaza i laika. Misia je niečo permanentné a samozrejmé. S misiou sa končí každá sv. omša. Tak nás prepustí kňaz či diakon: Choďte v mene Božom. Ite missa este. Choďte po každom prepustení s misiou od Krista, byť jeho svedkom v tomto svete. Z tohto podstatného pohľadu sa mi teda nezdá, žeby misie mali byť niečo výnimočné.

Continue ReadingMisie

Príhovor dekana

rozhovor s dekanom Prešova: Byť s Kristom pri Bohu, modliť sa a konať dobro „Misie? Tak to je vždy veľká výzva.“ Tak mi povedal jeden redaktor pri jednom rozhovore. Osobne sa mi to nezdá, žeby misie mali byť niečím výnimočným. Veď misie, misia, sa viaže na každý deň, na každého pokrsteného, na kňaza i laika. Misia je niečo permanentné a samozrejmé. S misiou sa končí každá sv. omša. Tak nás prepustí kňaz či diakon: Choďte v mene Božom. Ite missa este. Choďte po každom prepustení s misiou od Krista, byť jeho svedkom v tomto svete. Z tohto podstatného pohľadu sa mi teda nezdá, žeby misie mali byť niečo výnimočné.

Continue ReadingPríhovor dekana

Modlitba za Prešovské misie 2022

Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich detí. Prosíme ťa, aby nad týmto mestom zažiarilo tvoje svetlo. Mnohí túžia vyjsť z temnoty, preto otváraj dvere a srdcia, aby sa stali príbytkom tvojho Syna. Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš radosti, strach a trápenie dnešných ľudí. Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa. Obdaruj silou a odvahou všetkých, ktorí sa snažia urýchliť príchod tvojho kráľovstva. Duch Svätý, Duch lásky, obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc tu, v našom meste, najmä počas misijných dní. Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium, ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú. Sedembolestná Matka Vykupiteľa, veď k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta. Svätý Jozef a svätý Ondrej, orodujte za nás! Sláva Otcu…

Continue ReadingModlitba za Prešovské misie 2022