Ave crux, spes unica


3.9.-11.9.2022
Prešovské misie

Gréckokatolícka cirkev v Prešove

Sv. Ondrej, oroduj za nás

Sv. Jozef, oroduj za nás

NaJDÔLEŽITEJŠIE NOVINKY

Príhovor o. Marcina Bajdu, RCJ

Drahé sestry a bratia v Prešove, Každý z nás má svojím spôsobom zranené alebo choré srdce, niekedy pre životné skúsenosti, inokedy pre vlastné nedostatky alebo ...

Výsledky hlasovania o logo Prešovských misií

V dňoch 1. až 15. februára 2022 prebiehalo hlasovanie za najkrajšie logo Prešovských misií 2022. Počet hlasov: 967 Výsledky hlasovania: ...

Príhovor arcibiskupa

Misie boli vždy vynikajúcou príležitosťou na duchovnú obnovu farnosti. Popri kostoloch boli postavené pamätné drevené kríže, ktoré pripomínali dátumy posledných misií. Duchovným ovocím misií by malo ...

Príhovor dekana

rozhovor s dekanom Prešova: Byť s Kristom pri Bohu, modliť sa a konať dobro „Misie? Tak to je vždy veľká výzva.“ Tak mi povedal jeden redaktor pri ...

Modlitba za Prešovské misie 2022

Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich detí. Prosíme ťa, aby nad týmto mestom zažiarilo tvoje svetlo. Mnohí túžia vyjsť z temnoty, ...